آیا نیاز به پیاده سازی آموزش الکترونیکی دارید؟

هرچند تحولی که آموزش الکترونیکی در فرایند آموزش ایجاد می کند بسیار جذاب و شگفت انگیز است، مشابه بسیاری از زمینه های مرتبط با فناوری اطلاعات، پیاده سازی آموزش الکترونیکی نیز دارای پیچیدگی ها و مباحث فنی و راهبردی گسترده ای می باشد که عدم تسلط به این مباحث بعضا موجب شکست پروژه های بزرگ آموزش الکترونیکی شده است. 

در این بین کارشناسان شرکت نپا با ۱۵ سال سابقه فعالیت در زمینه طراحی، پیاده سازی، اجرا و راهبری پروژه های بزرگ آموزش الکترونیکی کشور، آماده ارائه مشاوره حرفه ای این زمینه می باشند.

Image

سانا (سامانه جامع آموزش الکترونیکی)

 آموزشگاه مجازی قدرتمند شما

شیوه یادگیری را تغییر دهید!

پورتال فروشگاهی جامع

دوره های آموزشی خود را به سهولت به فروش رسانید!

زیرساخت ارائه محتوای الکترونیکی

محتوای الکترونیکی خود را به کاربران ارائه کنید

قدرتمندترین سامانه LMS

محیط یادگیری الکترونیکی تعاملی ایجاد کنید!

زیرساخت شبکه پایدار و مطمئن

دغدغه تامین زیرساختهای شبکه و سرور را نداشته باشید!

بهترین سامانه کلاس مجازی

کلاسهای آنلاین خود را با Adobe Connect اجرا کنید

نگهداری و پشتیبانی زیرساختها

با اطمینان از خدمات پشتیبانی و نگهداری زیرساختها، دوره های آموزش مجازی اجرا کنید!

آموزشهای مجازی ایلپ

(زیرساختی قدرتمند برای اجرای دوره های آموزش مجازی)
ایلپ (Easy Learning for All Purposes) سامانه آموزش مجازی قدرتمندی است که هدف آن ارائه آموزشهای مهارتی مختلف مورد نیاز اقشار مختلف جامعه با استفاده از بروزترین ابزارهای آموزش الکترونیکی می باشد. با توجه به اینکه متولی اصلی آموزشهای مهارتی در سطح کشور، سازمان آموزش فنی و حرفه ای و طیف وسیعی از آموزشگاههای زیرمجموعه این سازمان می باشد، در سیاستگذاری های کلان سامانه ایلپ، استفاده از ظرفیتهای این آموزشگاهها ....

Image

شما هم شیوه های سنتی آموزش خود را تغییر دهید!