فروشگاه برنامه های آموزش مداوم پزشکی

مفهوم Continuing Medical Education) CME) اشاره به اجرای دوره های آموزش مداوم پزشکی برای جامعه پزشکی سطح کشور دارد که مطابق مصوبه مجلس شورای اسلامی، جامعه پزشکی سطح کشور با هدف ارتقاء دانش و بروزرسانی دائمی دانش و مهارت پزشکی خود در طول دوران ارائه خدمات پزشکی، ملزم به شرکت در این دوره های پزشکی هستند که عموما توسط دانشگاههای علوم پزشکی مختلف زیر نظر وزارت بهداشت و درمان اجرا می شود. از جمله شیوه های اجرای این دوره ها، آموزش مجازی می باشد (برنامه های آموزش مداوم غیرحضوری). در این بین شرکت نپا با سابقه بیش از 7 سال فعالیت در زمینه ارائه برنامه های آموزش مداوم غیر حضوری پزشکی، با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز، اقدام به پیاده سازی فروشگاه برنامه های آموزش مدام غیرحضوری پزشکی کرده است. این سامانه مراحل مختلف اجرای دوره های آموزش مداوم غیرحضوری را بسیار سهل و آسان کرده است به نحوی که پزشکان از نقاط مختلف سطح کشور، از طریق اینترنت و با وسیله های مختلف (لپ تاپ، تبلت، رایانه شخصی و تلفن همراه هوشمند) اقدام به شرکت در این دوره های آموزشی پزشکی می کنند. قابلیتهای منحصر به فرد این سامانه موجب استقبال بسیار زیاد پزشکان سطح کشور از این سامانه شده است. 

رجوع به فروشگاه برنامه های آموزش مداوم پزشکی

Image