سانا (سامانه جامع آموزش الکترونیکی)

امروزه با پیشرفت به کارگیری فناوری اطلاعات در زندگی روزمره ما، بیشتر متولیان اجرای دوره های آموزشی اععم از دانشگاهها، موسسات آموزشی و آموزشگاهها به نتیجه رسیده اند که شیوه اجرای دوره های آموزشی در حال تغییر و تحول بوده و آموزشهای مجازی جایگاه کلیدی و استراتژیکی در این زمینه پیدا کرده است. با این شرایط طبیعی است این مجموعه ها به دنبال اجرای دوره های آموزش مجازی باشند. در عین حال پیاده سازی آموزش مجازی پیچیدگیهای زیادی به همراه دارد که همین موضوع بعضا موجب دلسرد شدن این مجموعه ها و یا شکست در اجرای پروژه می شود. 

در همین راستا شرکت نپا با بکارگیری بیش از 15 سال تجربه ارائه خدمات آموزش الکترونیکی و مطالعات گسترده در این زمینه اقدام به طراحی محصول سانا و خدمات جامع آموزش الکترونیکی نموده است. از سیاستهای اصلی طراحی و پیاده سازی این محصول و خدمات، سهولت اجرای دوره های آموزش مجازی و در عین حال دست یابی به کیفیت بالا و استانداردهای جهانی در این زمینه بوده است. لازم به ذکر است در طراحی و پیاده سازی سانا، دستورالعملهای وزارت علوم و همچنین سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مبنای طراحی سیستم قرار گرفته است. محصول سانا شامل زیرساختهای مختلف LMS ،CMS و کلاس مجازی بوده و با ارائه خدمات زیرساخت شبکه و سرور، نگهداری زیرساختها، پشتیبانی سیستمها به همراه تعرفه مناسب، تغییر شیوه های آموزش سنتی به آموزش مجازی را برای متولیان اجرای دوره های آموزشی بسیار سهل و آسان کرده است. ویژگیها و قابلیتهای بسیار زیاد سانا به همراه شرایط اجرا و ارائه خدمات آن، محصول سانا را در بین محصولات مختلف آموزش الکترونیکی انحصاری نموده است. 

Image