وب یار (وب سایت شخصی شما)

امروزه حضور در فضای وب و شبکه های اجتماعی از عوامل اجتناب ناپذیر موفقیت کسب و کارها می باشد. به همین دلیل داشتن وب سایت شخصی برای کسب و کارها اولین قدم برای حضور در فضای وب بوده و عامل ارتباطی مهمی بین مشتریان بنگاه اقتصادی و مشتریان وی خواهد بود. در عین حال طراحی و پیاده سازی یک وب سایت، بروزرسانی و نگهداری آن، شرکت میزبان مناسب و ... همیشه از دغدغه های اصلی بنگاههای اقتصادی برای داشتن یک وب سایت بوده است. 

شرکت نپا با هدف ایجاد سهولت در پیاده سازی وب سایتهای شخصی برای بنگاههای اقتصادی کوچک و بزرگ و افراد فعال اقتصادی، اقدام به طراحی و پیاده سازی محصول وب یار کرده است. این محصول با دارا بودن قابلیتهای عمومی که به طور معمول از یک وب سایت بنگاه اقتصادی انتظار می رود به همراه تعرفه مناسب آن، دستریابی به داشتن یک وب سایت شخصی را تسهیل کرده است

Image