مشتریان و شرکای تجاری

 

 • مرکز تربیت مربی و پژوهشهای سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

  • همکاری در تولید محتوای الکترونیکی و ارائه زیرساخت اجرای کلاسهای آنلاین در سامانه ایلپ (http://elap.ir)

 

 • اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

  • تولید محتوای الکترونیکی دوره های آموزش فنی و حرفه ای و پیاده سازی سامانه آموزش مجازی (http://elap.ir)

 

 • دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

  • پیاده سازی سیستمهای آموزش الکترونیکی دانشگاه
  • راهبری سیستمهای آموزش مجازی و برگزاری دوره های رسمی آموزش مجازی دانشگاه
  • تولید محتوای الکترونیکی بیش از 30 عنوان واحد درسی

 

 • شرکت صنایع هواپیماسازی ایران (هسا)

  • مشاوره در زمینه آموزش الکترونیکی
  • راه اندازی سیستمهای آموزش الکترونیکی

 

 • آموزشهای مجازی دانشگاه کاشان

  • تولید محتوای الکترونیکی 40 عنوان واحد درسی

 

 • مرکز آموزشهای مجازی دانشگاه تربیت مدرس تهران

  • همکاری در پیاده سازی و راهبری سیستمهای آموزش مجازی مرکز آموزشهای آزاد و مجازی
  • تولید محتوای الکترونیکی بیش از 40 عنوان واحد درسی

 

 • دانشگاه تبریز

  • تولید محتوای الکترونیکی دو عنوان واحد درسی
  • مشاوره در زمینه سیستمهای آموزش مجازی

 

 • دانشکده مجازی علوم حدیث شهر ری

  • پویانمایی (تصویرسازی) بیش از 50 عنوان دروس محتوای الکترونیکی

 

 • دانشگاه علوم پزشکی تبریز – آموزش مداوم

  • تولید برنامه های مداوم پزشکی به صورت آموزش الکترونیکی
  • پیاده سازی سیستم پخش برنامه های آموزش مداوم پزشکی در سطح کشور

 

 • آموزشگاههای فنی و حرفه ای کشور

  • ارائه خدمات مشاوره پیاده سازی آموزش الکترونیکی
  • پیاده سازی و پشتیبانی سیستم جامع آموزش الکترونیکی