آموزشهای مجازی ایلپ

ایلپ (Easy Learning for All Purposes) سامانه آموزش مجازی قدرتمندی است که هدف آن ارائه آموزشهای مهارتی مختلف مورد نیاز اقشار مختلف جامعه با استفاده از بروزترین ابزارهای آموزش الکترونیکی می باشد. با توجه به اینکه متولی اصلی آموزشهای مهارتی در سطح کشور، سازمان آموزش فنی و حرفه ای و طیف وسیعی از آموزشگاههای زیرمجموعه این سازمان می باشد، در سیاستگذاری های کلان سامانه ایلپ، استفاده از ظرفیتهای این آموزشگاهها لحاظ شده است. به نحوی که ایلپ زیرساختی قدرتمند برای ارائه آموزشهای مختلف مهارتی توسط اساتید و آموزشگاههای مختلف سطح کشور می باشد. علاوه بر آموزشگاهها، موسسات آموزشی و حتی شرکتهای مختلفی که در کنار فعالیتهای اصلی خود خدمات آموزشی ارائه می دهند نیز می توانند از ظرفیتهای ایلپ برای ارائه آموزشهای خود به صورت آموزش الکترونیکی استفاده کنند. فضای مشارکتی بسیار زیاد ایلپ، جذابیت آن را برای متولیان آموزش دو چندان کرده است. در این بین پشتیبانی کامل شرکت نپا در پیاده سازی، نگهداری و بروزرسانی، تامین زیرساختهای لازم ایلپ و راهبری دوره های آموزش مجازی، بسیاری از پیچیدگی های اجرای آموزش الکترونیکی را برای متقاضیان این موضوع حذف کرده است. اگر شما نیز به دنبال ارائه آموزشهای خود به صورت آموزش الکترونیکی هستید، ما در سامانه ایلپ هرآنچه که شما نیاز دارید را فراهم کرده ایم

رجوع به سامانه آموزشهای مجازی ایلپ

Image